Uruchomilismy nową stronę Stowarzyszenia Rozwoju Orienteeringu – jak Wam się podoba?

Inicjatywa finansowana jest w ramach programu grantowego w projekcie „MOWES2 – Małopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej – Krakowski Obszar Metropolitalny”. Dziękujemy za wsparcie!