Orienteering łączy i angażuje

Projekt sfinansowany ze środków Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021–2030”

Orienteering

Łączymy i angażujemy

Orienteering to forma aktywności fizycznej na świeżym powietrzu, z mapą i kompasem. Każda drużyna otrzymuje specjalnie przygotowaną mapę o dużym stopniu szczegółowości oraz kartę startową.

Zadaniem zespołu jest odnalezienie wszystkich punktów kontrolnych zaznaczonych na mapie.

Projekt jest realizowany poprzez uczestnictwo w wydarzeniach orienteeringowych i zapoznanie z dyscypliną sportowo-rekreacyjną jaką są marsze na orientację, a docelowo nabycie kompetencji do organizacji i udzielania się w ramach wolontariatu przy organizacji tego typu wydarzeń w lokalnych społecznościach. Uczestnictwo w imprezach orienteeringowych przeplata się z innowacyjnym podejściem do rozwijania umiejętności współpracy w drużynie, jak i tworzenia więzi społecznych.

Przygotowując się do imprez orienteeringowych, uczestnicy projektu zyskają nowe, świeże spojrzenie na wydarzenia i postaci historyczne związane z ich lokalną społecznością – co ma na celu wzmocnienie patriotyzmu lokalnego.

Orienteering to forma aktywności, która „wyciąga” najmłodszych sprzed ekranów w teren, ale orienteering to nie tylko sport i rekreacja – projekt wspiera interdyscyplinarne uzdolnienia i zainteresowania dzieci oraz młodzieży.

Projektem „Orienteering łączy i angażuje” pokażemy, że historia nie musi być nudna, orienteering jest dostępny dla wszystkich bez względu na ograniczenia, a nawet niepełnoletni uczniowie mogą mieć wpływ na to, co się dzieje się w ich najbliższym otoczeniu.

Zapraszamy do śledzenia aktualności i materiałów projektowych na naszym profilu: https://www.facebook.com/orienteering.klub

Partnerzy